ANAREUS CZ, s.r.o.

QMS dotykové panely

Digitální dokumentace místo papírové

Software pro řízení výroby řeší komplikace životního cyklu výrobních plánů, příkazů a postupů. Zajišťuje 100% aktuální data na všech pracovištích, snižuje na minimum náklady na distribuci a výrobu nových výrobních podkladů. Umožňuje rychlé hledání výrobních podkladů pomocí čárových kódů či kódů výroby. Minimalizuje riziko „vlastních poznámek“ a starých výkresů schovaných ve výrobním procesu.

S nadstavbovými moduly řeší i zefektivnění toku materiálu a zefektivnění rozložení práce mezi zaměstnanci. Tím spolehlivě eliminuje umělé snižování výkonnosti pracovního týmu.

Celý systém výrazně pomáhá práci vedoucích pracovníků výroby i jejich podřízených. Technolog po vytvoření příslušného výrobního postupu pouze uloží nový postup na server, či tam nahradí novým postupem starý.

Na začátku každého výrobního procesu obrží příslušný zaměstnanec čárový, či jiný kód. Na svém pracovišti přiloží kód ke čtečce a na monitoru se před ním ihned zobrazí příslušná výrobní dokumentace. Každý výrobní postup se tak tiskne maximálně za účelem jeho archivace a do samotné výroby se v papírové formě vůbec nedostane.

Kromě samotného přenosu dokumentace směrem k dílně systém umožňuje i přesné sledování výkonosti zaměstnanců, respektive nastavení časových norem pro jednotlivé výrobní operace – už žádné stopky v rukách technologa při nastavování výrobních standardů.

Digitální dokumentace místo papírové

Architektura systému SERVER-KLIENT umožňuje na jeden server připojit až 200 SWOP dotykových LCD panelů. V případě použití sítě VPN lze SWOP panely instalovat i na vzdálené pobočky a i tam budou vždy k dispozici nejaktuálnější výrobní podklady.

Serverová část podporuje virtualizaci, a tak může být instalována na již existující serverové řešení zákazníka bez nutnosti pořizovat další HW. V Opačném případě je systém SWOP dodáván se značkovým serverem DELL.

SWOP panely jsou dodávány v provedení s instalací na zeď, na stůl nebo na vyšší stolek pro pohodlnou práci ve stoje. Lze je ovládat v ochranných rukavicích (i gumových) a díky skleněnému povrchu jsou velice odolné.